Zábawné powjdky nowě wzdělané pro ukrácenj dlouhých wečerů, zwlássť pro wenkowské občany. Powjdka 5, Ensspigl w nowěgssjm kabátě se starým čtweráctwjm.

Jan Spurný, 1850. 134 s.