Zábavné rozhledy hvězdářské : sebrané úvahy a výklady.

Studnička, František Josef
F. Šimáček, 1880. 125 s., [2] složené l. obr. příl