Za zrkadlom myslenia : zborník prác o súčasnej filozofii : k päťdesiatinám Miroslava Marcelliho.

Média, 1999. 147 s.