Za zkamenělinami Severní Moravy.

Řehoř, František; Řehořová, Milada; Vašíček, Zdeněk
Vyd. 1. Ostravské muzeum, 1978. 279 s., 50 s. obr. příl