Za vzkříšení zemského parlamentu! : epištola k novým zemským volbám v Čechách : proč musíme trvat na provedení všeobecného a rovného práva hlasovacího i do českého sněmu?.

Soukup, František; Vacek, Václav
Tiskový výbor českosl. sociálně demokratické strany dělnické, 1908. 80 s.