Za vysokou ideovost a umělecké mistrovství sovětské literatury : Referáty a diskuse z 12. a 13. plenárního zasedání vedení Svazu sovět. spis. v prosinci 1948 a v lednu 1950 a z 2. všesvazové porady mladých spis. v březnu 1951.

1. vyd. Rovnost, 1952. 438, [2] s.