Za volnost a víru.

Heyduk, Adolf
2. vyd. J. Otto, 1909. 251 s.
Edice: Spisy Adolfa Heyduka ; 48