Za vlast, víru, svobodu. Díl I.

Čečetka, František Josef; il. Salač, V
Josef Elstner, 1933. 158 s.