Za velkým příkladem : Reportáž ze studijní cesty československých požárníků po SSSR.

Randák, Karel
2. vyd. Čsl. svaz pož. ochr, 1955. 143 s.