Za úsvitom zory.

Repko, Jozef
Mladé letá, 1989. 338 s.