Za umením : Spomienky a úvahy.

Benka, Martin
1. vyd. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958. 385 s.