Za uměním : obrázek ze života českého umělce.

Andrlík, František Josef
Frant. Bačkovský, 1896. 79 s.
Edice: Sbírka spisů pro mládež vynikajících českých spisovatelů ; č. 39