Za svobodu není náhrada : Rudolf Rocker.

Tomek, Václav
Vyd. 1. Manibus propriis, 2010. 297 s.