Za svobodu : obrázková kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914-1920. [Kniha druhá, díl III, Pod vedením Prof. T.G. Masaryka (Československý armádní sbor), 1917-1918].

ed. Vaněk, Otakar; ed. Holeček, Vojtěch; ed. Medek, Rudolf
Památník odboje, 1924. 896 s., [3] l. barev. obr. příl