Za svobodu : Obrázková kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914-1920. [Kniha druhá], díl III, Pod vedením prof. T.G. Masaryka.

Památník odboje, 1926. 895 s.