Za svobodu : obrázková kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914-1920. [Kniha 4, díl 5, Od Volhy na Urál, magistrála, návrat do vlasti, 1918-1920].

ed. Vaněk, Otakar; ed. Holeček, Vojtěch; ed. Medek, Rudolf
Za svobodu, 1929. 900 s.