Za svobodu : Obrázková kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914-1920. Kniha 2. Díl 3, Pod vedením prof. T.G. Masaryka 1917-1918 (Československý armádní sbor).

Holeček, Vojta; Medek, Rudolf; ed. Vaněk, Otakar
[1. vyd.]. Nákladem vlastním, 1924. 896 s.