Za svobodu : obrázková kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914-1920. Díl I.

ed. Medek, Rudolf
O. Vaněk, 1925. 841 s.