Za svobodu. Díl 3, Pod velením prof. T.G. Masaryka.

1924.