Za svobodný stát.

Švoma, Jaroslav
Okresní úřad, 1998. 91 s.