Za svetlom : dejiny spásy v Starom zákone.

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1970. 462 s.