Za světlem : sbírka kázání českobratrských evang. farářů.

Časopis Hus, 1936. 442, [IV] s.