Za Svatoplukem Čechem : životopisný a literární nástin.

Bělík, Jan
E. Šolc, 1908. 77 s.