Za studiem do ciziny.

Vyd. 2., aktualiz. Doplněk, 1999. 100 s.