Za štěstím : Román.

Petrus, Jan
A. Neubert, 1935. 359 s.