Za štěstím : novely.

Klicpera, Ivan; il. Šimůnek, Karel
2. vyd. A. Neubert, 1920. 335 s.