Za štěstím : román.

Courths-Mahler, Hedwig
Alois Hynek, 1927. 183 s.