Za stát dělníků a rolníků : Z 1. parlamentní řeči, pronesené dne 21. prosince 1929.

Gottwald, Klement
Kult. prop. odd. sekr. ÚV KSČ, 1950. 15, [1] s.