Za šťastným manželstvom.

Hirschler, Imre
6. preprac. a dopln. vyd. Obzor, 1968. 181 s.