Za šťastným manželstvom.

Hirschler, Imre
5. vyd. Osveta, 1964. 167 s.