Za stachanovskou dílnu.

Trušin, F; Lebeď'kov, A
1. vyd. Svět sovětů, 1951. 147, [3] s.