Za sovětskou civilisací.

Palkovský, Břetislav
[nákladem vlastním], 1936. 575, [IX] s.