Za slávy otcův : Dějepisné povídky.

Dostál, Alois
[Nové vydání]. Jos. R. Vilímek, 1927. 261 (1) s., 1 list