Za siedmimi morami.

Krupa, Viktor
1. vyd. Vydav. Slov. akad. vied, 1970. 110 s.