Za siedmimi divmi sveta.

Zamarovský, Vojtěch
4., dopl. vyd. Mladé letá, 1984. 431 s.
Edice: Klub mladých čitateľov. Mimočítanková litaratúra pre ZŠ