Za severním sluncem : Dojmy a pozorování z toulek na Baltu.

Fink, Pavel
Druž. mor. kola spisovatelů, . 269 s.