Za revolučnú jednotu odborov : Zo statí a prejavov.

Zápotocký, Antonín
1. vyd. Práca, 1973. 217 s.
Edice: Knižnica odborového hnutia ; Zv. 1/73