Za ranních červánků.

Šmilovský, Alois Vojtěch; il. Horník, František
Vojtěch Šeba, . 154 s.