Za professorem Karlem Vosykou : řeč, kterou o pamětním večeru dne 4. března 1898 na počest zesnulého ... přednesl Richard Šantrůček.

Šantrůček, Richard
Výbor pro založení Cestovní nadace professora Vosyky pro posluchače zemědělství na c. k. vysoké škole technické, 1898. 39 s.