Za přelomu : historický román z dějin Brna a jeho okolí z let 1428-1448.

Kramoliš, Čeněk
Vydání první. R. Promberger, 1945. 220, [VI] s.