Za právo a stát : sborník dokladů o československé společné vůli k svobodě 1848-1918.

Státní nakladatelství, 1928. 580 s.