Za novou kvalitu vyučování : (inovace v soudobé pedagogické teorii i praxi).

Skalková, Jarmila; Skalková, Jarmila
Paido, 1995. 89 s.
Edice: Edice pedagogické literatury