Za národní osvobození, za novou republiku 1938-1945 : vedoucí úloha KSČ v národně osvobozeneckém boji.

Bouček, Miroslav
Svoboda, 1985. 591 s.