Za národné oslobodenie, za novú republiku : (1938-1945) : Vedúca úloha KSČ v národnooslobodzovacom boji.

Bouček, Miroslav
1. vyd. Pravda, 1988. 627 s.