Za národ a lidstvo celé : výbor z díla.

Neruda, Jan; ed. Vančatová, Miloslava
1. vydání. Státní nakladatelství dětské knihy, 1951. 172 s.
Edice: Knižnice pro národní školy