Za námi Moskva!. 2. díl.

Bek, Aleksandr Al'fredovič
Tiskové oddělení hlavní správy výchovy a osvěty při MNO, 1946. 211-[III] s.