Za Moravu : historická identita Moravy.

ed. Nekuda, Vladimír
Vyd. 1. Jednota moravská, 1991. 110 s.