Za minulých dnů : verše.

Váša, Josef
Karel Pospíšil, 1924. 88 s., 2 listy