Za materializmus a dialektiku.

Plechanov, Georgij Valentinovič
1. vyd. Pravda, 1984. 439 s.