Za literaturu životní pravdy : II. sjezd českoslovanských spisovatelů - duben 1956.

Drda, Jan
Svaz čs. spisovatelů, 1956. 47 s.